Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2012 đạt bằng 48,1% dự toán pháp lệnh, trong đó, 23/63 địa phương có số thu đạt trên 48% ; 40/63 địa phương đạt tiến độ thu còn thấp. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, đây là năm có số địa phương chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán cao nhất trong nhiều năm nay.

Từ thực tế này, Tổng cục Thuế đã đề ra một số giải pháp trọng tâm để đảm bảo chống thất thu ngân sách trong những tháng cuối năm, tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu thuế; nâng cao công tác phân tích dự báo; thu hồi nợ đọng thuế...

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố có kiên quyết không để nợ đọng thuế do kê khai không đúng, không đủ. Ảnh minh họa.

Thời gian tới, cục thuế các địa phương thường xuyên rà soát lại doanh nghiệp có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đưa vào diện quản lý; có biện pháp theo dõi chặt chẽ việc khai thuế của doanh nghiệp có số thu lớn, yêu cầu kê khai sát số phát sinh, kiên quyết không để nợ đọng thuế do kê khai không đúng, không đủ. Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố quan tâm, rà soát lại toàn bộ các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn quản lý từ đó xác định chính xác số tiền sử dụng đất còn nợ để có biện pháp đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, ngành thuế từng bước phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong công tác thu hồi tiền thuế nợ, đảm bảo tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/12/2012 không vượt quá 5% so với thực hiện thu năm 2012

PV