Cả 4 dự án này đều có vốn đăng ký đầu tư rất lớn. Trong đó 2 dự án đầu tư trong nước gồm: Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng và kho bãi container của Công ty cổ phần 12-11 Hạ Long với tổng vốn đầu tư 291 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Cái Lân; Dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phương Nam của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, tổng vốn đầu tư 1.222,530 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Phương Nam.

2 dự án khác có hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm: Dự án gia công vật liệu hàn nối của Công ty TNHH Vật liệu hàn Weldstar làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 385.000 USD tại Khu công nghiệp Hải Yên; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất sen vòi nước và các sản phẩm tương tự từ kim loại của Công ty Thương mại và Chế tạo kim loại Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 1.485.332 USD tại Khu công nghiệp Hải Yên.

Với việc thu hồi 4 dự án có quy mô vốn đầu tư lớn nói trên, một lần nữa, Quảng Ninh thể hiện rõ ràng qua điểm sẵn sàng mở cửa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực sự muốn làm ăn tại địa phương và cũng sẵn sàng "khép cửa" đối với các dự án vẽ ra trên giấy cốt chỉ để giành và giữ đất

L.M.T.