Tỉnh lưu ý đợt kiểm tra này nhằm vào các trường hợp ngụy trang dưới nhiều hình thức để khai thác than trái phép. Các lực lượng chức năng của thành phố phải tổ chức lập biên bản đối với các hộ gia đình có vườn rừng, đất nằm trong ranh giới quản lý tài nguyên than của Tập đoàn Than và khoáng sản (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc, cam kết không khai thác than trái phép và không cho người vào khai thác than trái phép trên đất gia đình quản lý. Những trường hợp sau khi đã lập biên bản cam kết nhưng vẫn vi phạm, yêu cầu đơn vị Công an phải lập hồ sơ khởi tố.

Cũng tại văn bản chỉ đạo này, tỉnh yêu cầu UBND TP Hạ Long phải duy trì đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn... Mục tiêu chung là không để than lậu phát sinh những diễn biến phức tạp, từng bước ngăn chặn và chấm dứt hoạt động khai thác than trái phép trên địa bàn

L.M.T.