4 đường dây nóng gồm: 033.3822232 (Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra, Chi cục QLTT); 033.3825416 (Đội QLTT số 5, TP Hạ Long); 033.3827189 (Đội QLTT số 1 - Đội Cơ động, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên Vịnh Hạ Long); 033.3629567 (Đội QLTT số 14 - Đội Cơ động chống hàng giả)

PV