31 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, các sản phẩm sữa, nguyên liệu sữa trên địa bàn huyện Tiên Yên vừa được Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra.

Tại các cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn huyện qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đều chưa có giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu, giấy chứng nhận đạt VSATTP.

Hiện, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động 13 cơ sở sản xuất rượu, hoàn tất thủ tục pháp lý quy định về VSATTP

D.H.