Ngày 3/7, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn về tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước.

Theo đó, đã đồng ý cho tỉnh Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện Hà Ra (công suất dự kiến 1MW; điện lượng dự kiến 4,83 triệu kWh/năm) tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang và thủy điện Bồng Miêu (công suất dự kiến là 0,6MW, điện lượng dự kiến là 2,27 triệu kWh/năm) tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và tạm dừng, chưa đầu tư xây dựng đối với 18 dự án thủy điện nhỏ và vừa là: A Vương 4, A Vương 5, Nước Bươu, Nước Xa, A Banh, Đăk Pring, Chà Vàl, A Vương 3, Sông Bung 3A, Nước Biêu, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Đăk Di 4, Nước Chè, Sông Bung 3, Trà Linh 2, Đăk Pring 2 và Tầm Phục

An Khang