Đặc biệt, các dự án thủy điện gồm: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, thủy điện Đăk Mi 4 và 4C có 3.163 hộ dân bị ảnh hưởng; 1.749 hộ, với 8.450 nhân khẩu phải TĐC.

Phần lớn đất tái định canh bị đánh giá là kém màu mỡ, độ dốc lớn, không phù hợp sản xuất nông nghiệp.

Diện tích đất thu hồi để thực hiện các dự án thủy điện này (cả nơi đi và nơi đến) là 8.062,7ha; trong đó đất nông nghiệp 6.629ha; đất phi nông nghiệp 1.250,5ha; diện tích đã giao cho các hộ tại các khu TĐC là 1.083,8ha. Tổng mức đầu tư bồi thường, hỗ trợ di dân, TĐC 2.939,43 tỷ đồng.

Hà Vy