Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu, đánh giá cao quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông nói riêng.

Đại biểu của hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông cắt băng khánh thành khai trương cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm.

Theo ông Thanh, việc khai trương cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại, tạo điều kiện cho việc đi lại giữa nhân dân hai tỉnh, mở rộng hợp tác kinh tế đối với tỉnh Sê Kông và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, đẩy mạnh sự phát triển của hai tỉnh

An Khang