Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển đáng kể của thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam mà Prudential luôn luôn là một thành viên tích cực.

Quyết định đầu tư vào trái phiếu chính phủ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và nhất quán của Prudential tại Việt Nam trong suốt gần 2 thập kỷ.

Prudential đã chính thức nhận chứng nhận đầu tư của Bộ Tài chính.

Trong 11 năm qua, Prudential Việt Nam luôn là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam, đã hỗ trợ bảo vệ tương lai cho các gia đình Việt, đồng thời đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Chiến lược đầu tư dài hạn này một lần nữa thể hiện sự cam kết kinh doanh lâu dài và bền vững của Prudential luôn đồng hành với sự phát triển toàn diện của Việt Nam.

PV