Ngoài ra, 70 kg giống cá mè, trắm, chép cũng được thả xuống hai hồ nước ngọt Hai Riêng, La Bách ở huyện miền núi Sông Hinh. Đây không chỉ là một trong 18 hoạt động chính tại Festival thủy sản Việt Nam 2014 và kỷ niệm 55 ngày truyền thống ngành thủy sản, mà còn là động thái tích cực, tác động người dân nâng cao nhận thức bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái

Hữu Toàn