Trong đó có 45.517m2 đất sử dụng chưa đúng tiến độ đầu tư, nên đã bỏ đất hoang; 7.270m2 đất sử dụng sai mục đích; 4.152m2 đất cho thuê mướn trái pháp luật; 398.470m2 đất không còn nhu cầu sử dụng; 119.410m2 đất sử dụng vượt mức diện tích được giao đất, thuê đất.

Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên xử lý sai phạm, thu hồi đất những doanh nghiệp, tổ chức đã giải thể hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất

P.L.