Theo đó, định kỳ hoặc đột xuất, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trao đổi những thông tin liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá; những thông tin về đường dây, ổ nhóm buôn lậu hoặc sản xuất, buôn bán thuốc lá giả nhãn hiệu của Tổng công ty; giám định các loại thuốc lá giả phục vụ yêu cầu của cơ quan Công an trong xử lý các vụ việc.

Thông qua việc trực tiếp tổ chức hoặc hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng CSĐT về TTQLKT và CV trên toàn quốc đấu tranh, khám phá các vụ án buôn lậu thuốc lá và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả, C15 Bộ Công an sẽ thông tin những thủ đoạn mới của tội phạm và kiến nghị giải pháp đối với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như bảo vệ thương hiệu và thị trường.

Thống kê của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, riêng trong năm 2008 đã có hơn 700 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu và tiêu thụ tại thị trường trong nước, làm "chảy máu" ngoại tệ của đất nước khoảng hơn 200 triệu USD/năm và thất thu thuế khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng/năm.

Ngày 7/5/2009, Chính phủ đã có Nghị định số 43/2009/NĐ-CP đưa mặt hàng thuốc lá ngoại vào danh mục mặt hàng cấm

Khoa – Hương