Hiện sức cạnh tranh của mặt hàng này cũng rất yếu và dễ bị tổn thương. Trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông sản đã giảm đến 64% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng đề án từ tháng 11/2014.

Đề án đã đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh nông sản tại Việt Nam hiện nay và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh nông sản tại Việt Nam thời gian qua. Bộ Công Thương đã đưa ra kết quả nghiên cứu những yêu cầu cơ bản từ thị trường, qua đó xác định những yêu cầu, đòi hỏi đối với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn cho rằng đề án cần tiếp tục được nghiên cứu theo hướng tìm thị trường đầu ra cho nông sản cũng như gắn bó mật thiết với đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định đây là đề án khó nhưng rất có giá trị, vì vậy đòi hỏi cần tập trung tư duy của các bộ liên quan. Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt để hoàn thiện đề án này, cần tập trung cho 4 nhóm nông sản là gạo, rau quả, chăn nuôi và thủy sản. Đây là những nhóm ngành hàng gặp nhiều rủi ro do các biến động của thị trường. Những hàng nông sản này có chất lượng chưa cao do chưa có hàm lượng chế biến sâu.

V.H.