Ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết: TP Hà Nội có địa bàn rộng, số lượng người nộp thuế (NNT) nhiều: trên 120 nghìn doanh nghiệp (DN), 140 nghìn hộ cá thể và hơn 3,2 triệu NNT thu nhập cá nhân, 122 dự án nộp tiền sử dụng đất, 8.300 điểm thuê đất của tổ chức, cá nhân và gần 2 triệu hộ gia định nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, với số thu NSNN hàng năm lớn nhất nhì cả nước, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị tọa đàm bàn giải pháp phát triển đại lý thuế trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2015, Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN với tổng thu 147.290 tỷ đồng, vượt 14,2% so với dự toán và tăng 24,5% so với năm 2014. 4 tháng đầu năm 2016, tổng thu NSNN do Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện 57.464 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so cùng kỳ.

Tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội đã đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các đại lý thuế trên địa bàn Thủ đô và đưa ra những giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thuế trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các đại lý thuế cùng thảo luận, bàn giải pháp để phát triển hệ thống đại lý thuế.

4 tháng đầu năm 2016, tổng thu NSNN do Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện 57.464 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, các đại lý thuế tham gia toạ đàm đã trao đổi về các giải pháp phát triển và nâng cao năng lực của các đại lý thuế. Cục Thuế cũng mong muốn và đề nghị các đại lý thuế tập trung nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động và triển khai một số cơ chế ưu tiên đối với NNT sử dụng dịch vụ tư vấn, khuyến khích và động viên NNT làm quen và sử dụng các dịch vụ do mình cung cấp. Để phát triển trong thời gian tới, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ các đại lý thuế phát triển và hoạt động.

Với mong muốn phát triển và nâng cao chất lượng đại lý thuế, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam đề nghị các đại lý thuế, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đại lý thuế phải vừa tinh thông nghiệp vụ thuế, hiểu rõ kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, vừa phải cập nhật kiến thức vĩ mô cũng như chính sách thuế... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng thời, phải trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan trong hành nghề. Hội tư vấn thuế Việt Nam, với vai trò là đại diện cho quyền lợi và lợi ích của cộng đồng pháp nhân, thể nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đã và đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế trên cả nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội là phát triển đại lý thuế và có trách nhiệm giúp hội viên, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Điều lệ hội.

Lệ Thúy