Trước đó, Đội tăng cường công tác Nam Sa Thầy, Công an Kon Tum cũng đã phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng khai thác trái 26 mcác loại ở tiểu khu 739, xã Ia Tơi do Lâm trường Sê San, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Kon Tum

N.Như