Số liệu báo cáo cho biết trong quý III/2017, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 35.355 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 4.184 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 5.777.952 triệu đồng (trong đó phát hiện và kiến nghị thu hồi NSNN 5.188.345 triệu đồng, kiến nghị khác 589.607 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.126.139 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 4.275.314 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608.274 triệu đồng (trong đó: Phát hiện và kiến nghị thu hồi 12.470.624 triệu đồng, kiến nghị khác 1.137.650 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính 2.225.548 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 8.928.553 triệu đồng.

Riêng về lĩnh vực thuế, các đơn vị tập trung triển khai thanh tra kiểm tra thuế, chống thất thu NSNN, chống chuyển giá. Trong 9 tháng cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi là 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng.

Về những khó khăn trong quá trình thanh tra, đặc biệt là vấn đề “nóng” chuyển giá, đại diện Vụ Thanh tra - Tổng cục Thuế, ông Phạm Hồng Lai cho biết, công tác chuyển giá có nhiều khó khăn, chẳng hạn như một mặt hàng được luân chuyển qua nhiều nước nên rất khó so sánh và đối chiếu giá. Doanh nghiệp đa quốc gia phần lớn có đóng cơ sở tại rất nhiều nước, nên khó cho việc áp dụng đơn giá chuẩn để so sánh giá đang giao dịch vào đến Việt Nam.

Ngoài ra còn có khó khăn nữa là nhân lực thanh tra chống chuyển giá ít chỉ có 11 người. Chưa kể, trong khi hầu hết các nước trên thế giới ngành Thuế được giao chức năng rất độc lập để thực hiện công tác chống chuyển giá nhưng tại Việt Nam ngành Thuế lại không, ngành Thuế không có chức năng điều tra... 

Lệ Thúy