Cục đã báo cáo Bộ Công an đề nghị Chính phủ chỉ đạo không cho nhập loại xe này, đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát các xe đã nhập và đăng ký tại Việt Nam.

Tình trạng làm giả hồ sơ xe tịch thu sung quỹ nhà nước của cơ quan có thẩm quyền hoặc làm giả hồ sơ nhập khẩu mua xe ôtô cũ có giá trị thấp, sau đó tháo biển kiểm soát, cắt số máy, số khung để hàn gắn vào xe nhập lậu, sử dụng đăng ký cũ, làm giả sổ kiểm định để lưu hành; việc hợp thức hoá một số xe có giá trị lớn bằng việc lợi dụng tạm nhập tái xuất (điển hình là vụ tại Bắc Giang hợp thức hoá 4 xe ôtô giá trị lớn và vụ tại Hà Giang hợp thức hoá 50 xe môtô phân khối lớn)

X.L.