Ngày 7/7/2009, Công ty Ngư Long đã mở Tờ khai số 47262 NKD/KVI/CL số lượng một container, trọng lượng 18,52 tấn nhựa phế liệu có nguồn gốc nhập khẩu từ Mỹ. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu thể hiện, phế liệu PP Plastic được xử lý theo yêu cầu và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khi lực lượng phối hợp mở niêm phong để kiểm tra thực tế thì bên trong, hàng hoá không hoàn toàn là nhựa phế liệu mà lẫn lộn nhiều tạp chất khác như bóng đèn, dây điện, dây kẽm… được đóng chung trên ballets gỗ. Lực lượng làm nhiệm vụ và đại diện chủ hàng đã thu mẫu và trưng cầu giám định tại Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3.

Ngày 11/7/2009, Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 có thông báo Kết quả giám định số 2367/N3.9/TĐ về lô hàng nhựa phế liệu nêu trên, không phù hợp với yêu cầu quy định cho phế liệu của Plastic, nêu trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, Cục CSMT đang tiếp tục làm rõ những lô hàng mà Công ty Ngư Long đã nhập khẩu trước đó

Phương Quỳnh