Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động và cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tìm kiếm và biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp điển hình, kinh doanh thành đạt, phát triển bền vững trên trên cơ sở tôn trọng pháp luật vì sự thịnh vượng chung của đất nước. 

Đây cũng là một kênh thông tin mà qua đó, các doanh nhân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu và nhận thức đúng đắn về vai trò của các thiết chế pháp luật đối với hoạt động kinh doanh bền vững của doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế và thể chế kinh tế thị trường, góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi viết về doanh nghiệp, doanh nhân thượng tôn pháp luật lần thứ nhất

Theo đó, tất cả các công dân Việt Nam, các phóng viên, cộng tác viên đều có thể tham gia viết và gửi bài dự thi không hạn chế số lượng từ nay đến tháng 10-2018. Đối tượng phản ánh là các doanh nhân trong và ngoài nước có các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật và trên lãnh thổ Việt Nam; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

Tùy theo loại hình và đặc thù riêng của từng doanh nghiệp, các bài dự thi có thể khai thác ở các nội dung như: Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động;  Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ; Tích cực thực hiện công tác xã hội, từ thiện; Thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt là các kinh nghiệm vận dụng sáng tạo các quy định pháp luật để sản xuất, kinh doanh thành công hoặc trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Các tác phẩm dự thi bảo đảm tính chân thực, khách quan, chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được phản ánh đa dạng bằng nhiều hình thức khác nhau, có ưu tiên những tác phẩm có Infographic (thiết kế đồ họa), video clip kèm theo. Đối với tác phẩm là phóng sự dưới dạng video clip thời lượng tối đa là 30 phút.

Về cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải Đặc biệt giá trị 100 triệu đồng, 1 giải Nhất giá trị 50 triệu đồng, 2 giải Nhì giá trị 30 triệu đồng/giải, 3 giải Ba giá trị 20 triệu đồng/giải, 5 giải khuyến khích, giá trị 10 triệu đồng.

Các tác giả, tác phẩm đoạt giải sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải vào đầu tháng 10-2018, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

H.A