Cụ thể, với phương án thấp nhất 60 USD/thùng, doanh thu của PVN sẽ là hơn 515 nghìn tỷ và nộp ngân sách khoảng 104,2 nghìn tỷ. Với phương án cao nhất là 100 USD/thùng, PVN sẽ có doanh thu 718,4 nghìn tỷ và nộp ngân sách 159 nghìn tỷ.

Trả lời câu hỏi về lo ngại giá dầu sẽ xuống thấp tới mức 35 – 40 USD/thùng, đại diện PVN cho rằng có thể có vì năm 2009, giá dầu từ 143 USD/thùng đã đi xuống còn gần 40 USD/thùng, nhưng không lâu. Mọi dự báo của các tổ chức uy tín thì đều xoay quanh mức 60-75 USD/thùng và PVN dự báo mức giá sẽ khoảng 70 USD/thùng.

V.H.