Có được mức tăng trưởng này là do từ đầu năm đến nay nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoạt động liên tục không nghỉ. Cùng với đó, doanh thu cũng tăng do kế hoạch giá chỉ 90 USD/thùng, trong khi đó giá thực tế là 118 USD/thùng.

Đại diện PVN cho biết lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn này đạt mức 2.200 tỷ đồng từ đầu năm tới nay. Trong khi đó, riêng hoạt động kinh doanh xăng dầu của PV oil lỗ 130 tỷ đồng

V.H.