Kết quả cho thấy: chỉ có mỏ cát sỏi của Hợp tác xã khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng Quyết Thắng (huyện Phổ Yên) là thực hiện đầy đủ các yêu cầu của thanh tra sau khi phát hiện có vi phạm. Ở hầu hết các doanh nghiệp còn lại, tình trạng vi phạm các quy định về khai thác cát sỏi theo Luật Khoáng sản vẫn tiếp diễn với nhiều mức độ khác nhau.

Qua kết quả kiểm tra, có 5 mỏ chưa thực hiện ký quỹ cải tạo môi trường, 7 mỏ chưa thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hầu hết các mỏ chưa xây dựng công trình bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác mỏ, giám sát, quan trắc môi trường, lập phương án phòng chống sạt lở bờ sông theo quy định.

Thư Kỳ