Trong năm 2014, Công ty mẹ Vinatex đạt doanh thu 576,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 247 tỷ đồng. Doanh thu tổng thể các đơn vị liên kết không vốn đạt gần 51.100 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,29 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi Vinatex nhập khẩu: 1,28 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.334,5 tỷ, đạt 78% so với kế hoạch và so với năm 2013 vượt 104,7 tỷ đồng

Là ngành thu hút nhiều lao động, hiện Vinatex có tổng số 83.360 lao động với thu nhập bình quân 5,9 triệu/đầu người, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

V.H.