Ngày 28/6, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình hình lao động, việc làm trong công nhân viên chức, lao động 6 tháng đầu năm tiếp tục có nhiều biến động.

Một nghịch lý đang tồn tại là tình trạng thiếu lao động xảy ra ở nhiều doanh nghiệp tại các KCN, KCX trên cả nước trong khi số lượng lao động đăng ký thất nghiệp có xu hướng tăng lên. 4 tháng đầu năm, đã có hơn 172.000 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai là 3 địa phương đứng đầu cả nước về số người đăng ký hưởng BHTN, chiếm 60% tổng số người đăng ký

T.Uyên