Trong đó xuất khẩu là 14,33 tỷ USD, nhập khẩu là 14,47 tỷ USD và kết quả là trong tháng 6 cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 140 triệu USD. Như vậy, trong nửa đầu của năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 158,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, xuất khẩu đạt 77,77 tỷ USD và nhập khẩu đạt 80,84 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2015 ở mức 3,07 tỷ USD.             

L.Hiệp