Các giống cây được nhập về thuộc 41 chủng loại cây trồng khác nhau của 26 công ty, phần lớn là rau, hoa các loại, khoai tây, chanh dây… gồm trên 29.9 triệu cây, ngọn, cành và gần 500kg hạt giống rau, hoa từ các nước Hà Lan, Mỹ, Pháp, Chi Lê, Australia, Nhật Bản...

Hiện Lâm Đồng là tỉnh tiên phong trong cả nước về việc ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tỉnh này đang có hàng chục nghìn hecta rau hoa sản xuất theo hướng công nghệ cao, sản phẩm ngoài việc tiêu thụ trong nước đã xuất khẩu đi nhiều nước trong khu vực và châu Âu.

Kim Ngân