Theo đó, Cục này khẳng định việc thu hồi giấy chứng nhận của doanh nghiệp đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia trong mạng lưới.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có thể và nên tiến hành các bước sau: Nhanh chóng liên hệ với doanh nghiệp theo địa chỉ ghi tại hợp đồng ký kết với doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết quyền lợi. Yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại, khi hàng hóa còn hạn sử dụng; còn nguyên bao bì, tem, nhãn; yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà nhà phân phối/người tham gia đã trả để nhận được hàng hóa đó...

Trường hợp nhà phân phối/người tham gia bán hàng đa cấp đã liên hệ nhưng doanh nghiệp không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, hãy liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền. Nếu có lý do để cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật hình sự, nhà phân phối/người tham gia đa cấp cần trình báo ngay với cơ quan Công an để được bảo vệ; hoặc có thể nộp đơn đến cơ quan tòa án có thẩm quyền để khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên...

V.Hân