Trong thời gian quyết định tạm ngừng này chưa có hiệu lực, Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc nhân nhập từ Ấn Độ.

Đồng thời, Cục Bảo vệ thực vật phải thông báo chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền của Ấn Độ để có biện pháp khắc phục triệt để vấn đề trên, đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận các biện pháp khắc phục từ phía Ấn Độ, báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Theo Bộ NN&PTNT, mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier) thuộc đối tượng kiểm dịch nhóm I, là sinh vật có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng với thực vật và chưa có trên lãnh thổ Việt Nam.

Đầu tháng 1/2015, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật) đã phát hiện 8 lô hàng với 35 container lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ về cảng Hải Phòng có chứa Caryedon serratus Olivier (sống).

C.L.