21 mẫu tàu được phê duyệt cho 4 vùng bao gồm: vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Bộ, với 5 ngành nghề chính. Tuy nhiên, vừa qua nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã nêu một số ý kiến của các địa phương về 21 mẫu tàu cá chưa phù hợp dẫn đến sự chậm trễ trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Theo ông Đào Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, trong quá trình đóng tàu để có những điều chỉnh thích hợp, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BNN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với mẫu thiết kế tàu cá. Trong quá trình đóng tàu, đối với tàu cá vỏ thép nhà máy đóng tàu còn tiến hành thiết kế công nghệ để đảm bảo con tàu được đóng mới đạt yêu cầu an toàn và hiệu quả.

Chi Linh