Theo ông Trần Văn Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, quy định hiện nay của Việt Nam phải có nhà máy chế biến, có kho lớn…, trong khi ở Thái Lan, tiêu chí doanh nghiệp được tham gia xuất khẩu bao gạo dưới 12kg đơn giản hơn rất nhiều.

Ông Trần Văn Khởi đề nghị, thay đổi vấn đề hạn điền trong sản xuất lúa vì Luật Đất đai đã cho phép chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất nhưng hiện hạn điền vẫn quy định là 3ha. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, vấn đề hạn điền trong sở hữu về ruộng đất hiện nay là hạn chế lớn đối với sản xuất lúa gạo.

Mục tiêu của đề án tái cơ cấu lúa gạo là đến năm 2020, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa ở vùng sản xuất lúa hàng hóa từ 30% trở lên.

Chi Linh