Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, các công nghệ và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán phi tiếp xúc đã và đang trở thành những xu hướng chủ yếu trong sự phát triển của ngành ngân hàng (NH) Việt Nam. 

Số liệu cho thấy giá trị giao dịch tài chính qua điện thoại di động năm 2017 tăng 81% và giá trị giao dịch qua internet tăng 67% so với năm 2016. Đến nay, cả nước hiện có 78 NH đã triển khai cung ứng dịch vụ qua internet và 41 NH cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. 

Hiện, một số NH đã chủ động trong việc đầu tư, áp dụng các giải pháp công nghệ thanh toán mới, hiện đại như xác thực vân tay, sinh trắc, sử dụng mã QR, thanh toán phi tiếp xúc… mang lại sự tiện lợi và an toàn hơn trong các giao dịch thanh toán điện tử.

B.K.