Đây là một trong những chương trình huy động lớn áp dụng trên toàn hệ thống SHB.Chương trình sẽ triển khai từ ngày 23/9/2010 đến hết ngày 30/11/2010 áp dụng đối với các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại SHB ở các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng với số tiền gửi tối thiểu là 50.000.000 VND hoặc 5.000 USD/EUR.

Khách hàng khi đến gửi tiền tại SHB sẽ được tặng ngay phiếu mua hàng có giá trị tương đương 0.12%/năm/số tiền gửi. Đặc biệt, tất cả các khách hàng cá nhân tham gia chương trình còn được tích điểm để nhận quà tặng giá trị là vàng rồng Thăng Long và quà tặng khác. Mặt khác khách hàng tham gia chương trình còn cùng SHB chung tay xây dựng đất nước, đóng góp vào quỹ người nghèo hoặc quỹ trẻ em nghèo hiếu học tại các địa phương trong cả nước

K.H.