Chương trình áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn được giải ngân từ ngày 29/8 đến hết 31/12. SHB áp dụng lãi suất ưu đãi từ 17%/năm - 18%/năm cho mục đích bổ sung vốn thu mua nông sản, lương thực, thủy sản, sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. SHB sẽ dành 2.000 tỷ đồng cho chương trình này; trong đó có 500 tỷ đồng là để phục vụ các khách hàng thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội

PV