Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng, lô hàng do Công ty TNHH TSC (địa chỉ tại Hải Phòng) mở tờ khai ngày 6/5/2014, với hàng hóa nhập khẩu được khai báo thuộc nhiều loại khác nhau như: Hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, pin…; theo loại hình tạm nhập tái xuất. Lô hàng được hệ thống thông quan tự động phân luồng Đỏ (phải kiểm tra thực tế hàng hóa).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ tiến hành kiểm tra thực tế phát hiện ngoài các mặt hàng theo khai báo, lô hàng còn có 5 máy siêu âm ổ bụng - đây là mặt hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lí hành vi vi phạm của doanh nghiệp

Đ.H.