“Trong thời gian qua, nhân dân có đủ lương thực, chất lượng lương thực không xấu đi nhưng chưa được cải thiện. Do vậy, Bộ NN&PTNT quyết tâm điều chỉnh cách làm, để tạo sự chuyển biến trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2015, tạo sự yên tâm cho người dân” - Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Năm 2015, ngành Nông nghiệp sẽ xây dựng và triển khai trở lại chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Đồng thời chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng tăng cường giám sát đối với việc sử dụng kháng sinh và chất cấm trong chăn nuôi.

C.L.