Theo kế hoạch, Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 2 có công suất khoảng 2.000 MW sử dụng nguồn nguyên liệu chính là than nhập khẩu. Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính khoảng 2,5 tỷ USD.

Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 2 là một trong 3 dự án nhà máy điện thuộc TTĐLSH có tổng công suất 5.200 MW. Hiện nay, Nhà máy điện sông Hậu 1 (1.200 MW) do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư đang trong quá trình triển khai xây dựng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thống nhất về mặt nguyên tắc cho Toyo Ink Group Berhad đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 2. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý để trình Chính phủ xem xét, nhất là giải pháp về việc vận tải than...

N.T.