Theo đó, Công ty CP Bảo hiểm AAA dự kiến sẽ chi 2,5 triệu USD trong vòng 5 năm, bình quân mỗi năm 500 ngàn USD để hãng máy tính IBM thực hiện tư vấn, lập kế hoạch, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cũng như cập nhật và cung cấp các giải pháp CNTT mới nhất, chuyên biệt nhất dành cho lĩnh vực bảo hiểm...
Đ.T.