Theo đó, định hạng của BIDV tăng 1 bậc đối với định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV. Triển vọng đối với các định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức ổn định. Cụ thể: Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn ở mức Ba3/B1; Định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức Ba3.

Bên cạnh đó, Moody’s cũng nâng định hạng rủi ro đối tác dài hạn (CRR) và đánh giá rủi ro đối tác (CRA) đối với BIDV. Moody’s giữ nguyên đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và BCA đã điều chỉnh của BIDV.​

Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Theo Moody’s, việc nâng hạng cho BIDV là động thái tiếp theo của Moody’s sau khi tăng định hạng của Việt Nam từ B1 lên Ba3 với triển vọng ổn định vào ngày 10/8. Việc nâng định hạng cho Việt Nam dựa vào đánh giá (i) tiềm năng tăng trưởng mạnh; (ii) việc sử dụng lao động và nguồn vốn trong nền kinh tế ngày càng hợp lý; (iii) Nợ chính phủ cũng đang giảm dần nhờ kỳ hạn trái phiếu dài và giảm phụ thuộc vào nợ ngoại tệ; (iv) Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng gần đây đã cải thiện và được kỳ vọng duy trì.

Theo Moody’s, định hạng tiền gửi nội tệ và định hạng nhà phát hành nội tệ, ngoại tệ của BIDV hiện ngang bằng định hạng quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3. Định hạng của BIDV có thể được cải thiện nếu định hạng quốc gia của Việt Nam được nâng lên.

BIDV hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tổng tài sản của BIDV đến 30/6/2018 đạt 1.268 ngàn tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm, tiếp tục duy trì vị thế Ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất thị trường.Hiệu quả kinh doanh của BIDV cải thiện so với cùng kỳ năm trước: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 50% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng tăng trưởng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định.

Năm 2018 là năm thứ 13 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (đơn vị đã 9 năm định hạng tín nhiệm BIDV). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.‎

PV