Tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá, tuy mới hình thành được một năm nhưng Ban IV được coi là đơn vị hoạt động mạnh trong Hội đồng tư vấn, giúp Thủ tướng và Hội đồng những việc lớn như tư vấn cải cách thể chế, cơ chế chính sách cho phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế gắn với các ngành mũi nhọn như nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin...

Ban cũng đã góp phần vào việc phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam; hỗ trợ Thủ tướng và Chính phủ các chương trình xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài, kêu gọi đầu tư hiệu quả; góp phần chủ chốt trong việc tham mưu với Thủ tướng thông qua Hội đồng tư vấn với những cơ chế, cải cách như bảo lãnh thông quan để tạo thuận lợi thương mại…

Ban IV cũng đã đóng góp vai trò tích cực trong việc công bố Bộ chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp, giúp Chính phủ có chỉ đạo sát với thực tiễn. Thông qua bộ chỉ số đó, những nhóm thủ tục được đánh giá chi tiết - xác định rõ khâu nào nội dung nào còn gây tốn kém chi phí của doanh nghiệp...

Với tinh thần năng động, sáng tạo, tâm huyết, toàn bộ kinh phí hoạt động của Ban IV đều do Ban tự vận động và chủ động, không nhờ một đồng tiền nào ngân sách Nhà nước, tự chủ động trong công việc.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Ban IV tiếp tục tập trung hỗ trợ cải cách thể chế; góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt những thủ tục được coi là rào cản, cản trở cho doanh nghiệp góp phần mở rộng dư địa phát triển cho lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Đồng thời giúp cho Chính phủ xây dựng được nhiều bộ chỉ số, giúp các cơ quan thực thi công vụ, cắt giảm chi phí chính thức và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; Ban cũng sẽ huy động mọi nguồn lực xây dựng chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao tặng bằng khen cho Ban IV về những đóng góp của Ban trong một năm qua.

PV