Theo đó, Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung (Luật Hải quan 2014-gồm 8 Chương gồm 104 Điều), nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, cơ sở để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý xuất nhập khẩu, thực hiện hiện đại hóa hoạt động hải quan. Luật có nhiều điểm mới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN), nâng cao sức cạnh tranh cho DN; gia tăng quyền hạn bảo vệ an ninh kinh tế, quốc gia của cơ quan hải quan

Luật Hải quan 2014 nêu bật được vấn đề về cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hoá quản lý hải quan, nội luật hoá các cam kết quốc tế, đơn giản hóa thủ tục hải quan, đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế...

Tổng cục Hải quan giới thiệu về Luật Hải quan 2014.

Ông Vũ Ngọc Anh- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, Luật Hải quan 2014 nâng cao thẩm quyền, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại… 

Lưu Hiệp