Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ĐBSCL nằm ở hạ lưu sông Mê Kông, là vùng có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, đặc biệt là du lịch sinh thái.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ĐBSCL là 1 trong 7 vùng du lịch của cả nước trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó sẽ ưu tiên phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thời gian qua khu vực ĐBSCL phát triển du lịch khá sôi động với tốc độ tăng trưởng bình quân năm luôn đạt trên 2 con số. Năm 2014 vùng ĐBSCL đã đón 22,4 triệu lượt khách, trong đó có 1,83 triệu lượt khách quốc tế thu nhập du lịch đạt khoảng 6.360 tỷ đồng, tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho xã hội, qua đó góp phần tích cực cho phát triển KT-XH của vùng…

Kết quả hội thảo sẽ góp phần xác định phát triển du lịch xanh ở vùng ĐBSCL mà Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các địa phương vùng ĐBSCL tiến hành ngay sau hội thảo này.

Văn Đức