Theo đó, tại hiện trường thuộc khoảnh 2, Tiểu khu 245 trên địa bàn huyện Ea Súp, dọc theo tuyến QL14C lực lượng chức năng đã đếm được có tổng cộng 191 lóng gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VI (khoảng 148m3) vừa được khai thác tập kết tại 11 điểm khác nhau.

Trong đó, gỗ Căm xe (nhóm II) có 49 lóng; Bằng lăng (nhóm III) có 17 lóng; Cà chít (nhóm III) có 4 lóng và Chiêu liêu (nhóm VI) có 121 lóng. Toàn bộ số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm, không xác định được nguồn gốc

Văn Thành