Theo đó, hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và Lào được chia thành 3 nhóm: nhóm các mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi 0%; nhóm các mặt hàng được ưu đãi giảm thuế 50% so với thuế suất trong khu vực mậu dịch tự do Asean và nhóm các mặt hàng không được hưởng thuế suất ưu đãi.

Biểu thuế chi tiết của các nhóm hàng này có thể được tham khảo tại website: http://www.ttnn.com.vn ('Nước/Lãnh thổ: Laos' Tài liệu) hoặc liên hệ Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Điện thoại: 04.2220.5430.

Được biết, năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào đạt mức tăng trưởng cao, 11 tháng đầu năm đạt 636 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2010. Ước tính kim ngạch thương mại hai chiều cả năm 2011 đạt mức 700 triệu USD, tăng 43%

V.H.