Theo ông Hoàng Trung, Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), mặt hàng thạch đen có thuận lợi là trước khi đề nghị hoàn thiện các thủ tục còn lại để ký kết nghị định thư, các chuyên gia của Trung Quốc đã sang Lạng Sơn để kiểm tra khu vực sản xuất, đóng gói và các biện pháp bảo quản thạch đen tại địa phương này.

Xuất khẩu cây thạch đen sang Trung Quốc sẽ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân.

Lạng Sơn hiện có diện tích trồng thạch đen lớn nhất cả nước với diện tích khoảng 2.000 ha cho sản lượng trên 10.000 tấn/năm. Với sản lượng đó, thu nhập người dân trên địa bàn tỉnh này với mặt hàng này khoảng 200-250 tỷ đồng/năm. Việc mở cửa được sản phẩm này sẽ mang lại cơ hội xuất khẩu tốt hơn, nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tỉnh Cao Bằng hay một số tỉnh phía Nam cũng có thể phát triển loại cây trồng này.

N.Y