Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ do PVTex làm Chủ đầu tư. Đây là nhà máy sản xuất xơ sợi đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc nước có tổng mức đầu tư 324,85 triệu USD, công suất 500 tấn xơ sợi/ngày, thời gian xây dựng 25, có diện tích 15 ha thuộc Khu Công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng.

Sự ra đời Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ sẽ đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho ngành Dệt may, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước; gia tăng giá trị của dầu thô và các sản phẩm hóa dầu, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp sản xuất xơ sợi tổng hợp trong tương lai; tạo việc làm cho người lao động góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá của TP Hải Phòng

Hải Châu