Trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 7 tỷ USD, tăng 7,3%. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của thành phố vẫn là Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc khi chiếm tới 41,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù rơi vào thời điểm Tết, nhưng doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản ước đạt 23.507 tỷ đồng, tăng 20%.

Về hoạt động của ngành Du lịch, trong quý 1, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt gần 1,23 triệu lượt, tăng 6% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt con số 23.635 tỷ đồng, tăng 7%.

Đ.Thắng