Vifores cho biết, thời gian gần đây, doanh nghiệp xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh gỗ cao su, gỗ vườn là gỗ hợp pháp để xuất khẩu, nhất là đối với các thị trường khó tính như Mỹ, EU. Vì vậy, Vifores đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn việc chứng nhận tính hợp pháp của loại gỗ này.

Tiếp nhận kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát đã giao Tổng cục Lâm nghiệp nhanh chóng hoàn thiện dự thảo, chậm nhất là đến ngày 30/6 phải trình Bộ trưởng để ban hành thông tư về chứng minh tính hợp pháp của gỗ cao su và gỗ vườn ở Việt Nam.

C.L.