Các mặt hàng còn lại đều giảm, trong đó, cà phê giảm mạnh đến 29,3%. Giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng 11 tháng có tăng, như: Nhân điều tăng 11,2%; hạt tiêu tăng 24,3%. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng có giá giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 1,56 tỷ USD.

Trong khi đó xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 4,64 tỷ USD, chiếm 3,1% trong tổng kim ngạch, giảm đến 45,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: than đá và dầu thô giảm mạnh, lần lượt là 65,4% và 48,3%; chất dẻo nguyên liệu giảm 23,4%; xăng dầu giảm 43,4%; xơ, sợi dệt các loại giảm 10,96%... 

Bộ Công thương nhận định, nhóm nhiên liệu, khoảng sản có giá xuất khẩu bình quân và lượng xuất khẩu bình quân giảm tương đối sâu, do vậy kim ngạch xuất khẩu của nhóm bị ảnh hưởng giảm khoảng 3,86 tỷ USD. Tuy xuất khẩu xăng dầu có tăng 32%, nhưng do giá giảm quá sâu nên kim ngạch vẫn thấp so với năm ngoái. Như vậy, tính chung do biến động về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản làm kim ngạch xuất khẩu giảm khoảng 5,4 tỷ USD.

V.H.