Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền khẳng định, đã báo cáo Thủ tuớng Chính phủ về những sai phạm trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nuớc về quản lý đất đai, sử dụng 10.000 ha đất trồng cao su của Công ty CSTB.

Kết quả thanh tra cho thấy, 2 giám đốc Công ty Cao su Tân Biên (CSTB) là ông Trương Minh Hiếu, giai đoạn 1988-1994 và ông Trần Kiên Quyết, giai đoạn 1994- 2004 đã cố tình làm sai nội dung chỉ đạo của Tổng công ty, ký quyết định cho 19 cá nhân mượn tổng diện tích là 279,9 ha. Trong đó, chính ông Triếu và ông Quyết là người được mượn diện tích đất lớn nhất.

Các cơ quan chức năng xác định, đất cho mượn trên là đất liền kề không phải diện tích nhỏ lẻ, manh mún như báo cáo ban đầu. Việc mượn đất trên không được làm thành hợp đồng...

Theo TTCP thì việc cho mượn trên của ông Hiếu, ông Quyết có dấu hiệu lạm dụng chức quyền, làm trái quy định của pháp luật đất đai, sử dụng bất hợp pháp tài sản của Nhà nước vì động cơ vụ lợi.

Về diện tích 1.489,7 ha đất bị lấn chiếm trong suốt thời gian dài, trồng cây không theo quy hoạch, chuyển nhượng tuỳ tiện...TTCP kết luận Công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Chính phủ và Tập đoàn Cao su VN có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết nhưng Công ty không thực hiện...

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, các sai phạm trên thuộc trách nhiệm của lãnh đạo Tổng công ty CSVN (nay là Tập đoàn CSVN), Công ty CSTB và lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan, trực tiếp là các ông Phạm Sơn Tòng, nguyên Tổng giám đốc TCty CSVN; các ông Trương Minh Hiếu, Trần Kiên Quyết, nguyên giám đốc Cty CSTB; ông Huỳnh Văn Cậy và ông Lê Hữu Nhân, nguyên Phó giám đốc Cty CSTB; ông Dương Quốc Việt, hiện là giám đốc Cty CSTB từ năm 2004 đến nay.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn CSVN thu hồi 279,9 ha đất bị cho mượn trái pháp luật giao cho Công ty CSTB quản lý sử dụng, phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Tân Biên, Tân Châu rà soát hiện trạng các đối tượng lấn chiếm 1.489,7 ha đất.

Thanh tra cũng đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo Tập đoàn CSVN kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách về đất đai liên quan đến các thời kỳ có sai phạm. Tập đoàn CSVN phải phối hợp với chính quyền địa phương xem xét xử lý trách nhiệm hành chính đối với ông Lê Hữu Nhân, nguyên Phó giám đốc và ông Dương Quốc Việt, giám đốc Cty CSTB. 

Theo Tổng thanh tra Chính phủ, trên cơ sở kết luận và kiến nghị của TTCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo Đảng uỷ Tập đoàn CSVN kiểm điểm và có ý kiến về kết luận của TTCP

Hải Châu