Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra. Trường hợp nhập khẩu phế liệu vi phạm quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Phan Đức